Home

Whiskytaxaties is onderdeel van Wijntaxaties, opgericht in 2010 door Magister Vini Ron Andes. Naast het verrichten van gedistilleerdtaxaties, voert hij als Expertiseur schadewaarderingen uit voor verzekeringsmaatschappijen en staat hij zowel particuliere als zakelijke verzekeringsnemers bij, in het uitvoeren van een contra-expertise.

Taxatie nodig? Check of taxateur echt vakbekwaam is. 

U wil een waardering of taxatie laten uitvoeren? Aan een waardering zijn weinig eisen verbonden, maar bij schade wordt er uitgegaan van de 40% regeling (indemniteitsbeginsel). Bij een vaste taxatie is er bij schade geen discussie over het uit te keren bedrag. Wees alert, niet iedereen kan een vaste taxatie (Art. 7:960 BW) uitvoeren. Check daarom eerst of degene die zich voor taxateur uitgeeft, daadwerkelijk daartoe gecertificeerd is. Op het internet bieden handelaren ‘professionele’ taxaties aan. Ze claimen over vakbekwame, ervaren, deskundige, bevoegde en erkende taxateurs te beschikken. Maar wat is de waarde van deze loze kreten als ze niet onderbouwd zijn?

Waar moet u opletten?
Taxateur is geen wettelijk beschermde titel

De titel ‘taxateur’ is niet wettelijk beschermd; iedereen mag zich taxateur noemen; de naam op zich biedt geen enkele garantie op deskundigheid

Erkend

Het gaat erom door wie taxateur wordt men 'erkend'.
Tot 1996 werden taxateurs voor het leven beëdigd. Omdat deze erkenning onvoldoende garantie bood op de actuele kennis van de taxateur, is hiervoor in de plaats gekomen het ‘Register voor Taxateurs’. Beoefenaars van registerberoepen moeten middels een geldige persoonscertificering kunnen aantonen dat zij hun actuele kennis en vaardigheden op peil hebben gehouden. Register Taxateurs zijn daarom verplicht hiervoor een ‘Permanente Educatie-programma’ te volgen om de beschermde titel (RWTM) te mogen blijven voeren. Beroepsverenigingen, zoals de TMV, VRT of NIVRE, hebben strenge toelatingseisen en nascholingsprogramma’s om het ledenbestand zuiver te houden.
Alleen met dit lidmaatschap, dat exclusief is voorbehouden aan Register Taxateurs, kan men aantonen officieel erkend te zijn.

Deskundig

Om aan te tonen dat de Taxateur die waardeert binnen de productgroep GEDISTILLEERD  inzake 'deskundig' is, dient hij/zij te beschikken over een erkend vakdiploma, tenminste op niveau 4 (WSET/SDEN). Hiervoor in aanmerking komen: 'Liquorist van de Wijnacademie' of Diploma Course.

Bevoegd

Bevoegd betekent niets meer dan dat de klant, bijvoorbeeld een curator, verzekeraar, verzekeringsnemer of particuliere verzamelaar, toestemming heeft gegeven aan deze persoon om een handeling te verrichten.

Ervaren

Een slechte taxateur kan ook ‘ervaren’ zijn.

Resumé

Een gekwalificeerde taxateur beschikt over een vakdiploma dat binnen de productgroep waarin hij waardeert erkend is, hij is altijd lid van een of meerdere beroepsverenigingen van taxateurs, kan middels een Persoons Certificering aantonen permanente nascholing te hebben gevolgd en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Andes is gecertificeerd & Register WijnTaxateur: klik hier voor zijn kwalificaties:

Wie kan gebruikmaken van onze diensten?

a)    Verzekeraars en Verzekeringnemers: 
       Taxatie, expertise en contra-expertise bij schade of diefstal voor bedrijven en particulieren;
b)    Particulieren:  
       Vooraf opgestelde deskundigenrapporten van drankcollecties, erfrechtelijke zaken, aan- en verkoopadvies bij veilingen;
c)    Banken en overige Financiële Instellingen: 
       Taxatie drankinventaris bij financieringen of bedrijfsovername en faillissementen; 
d)    FIOD, Justitie, Rechtbanken overige Overheidsinstellingen:  
       Taxatie en contra-expertise bij confiscatie- en fraudezaken;
e)    Notarissen: 
       Taxatie bij successie- en erfrechtelijke zaken;
f)    Advocaten en Curatoren: 
      Taxaties horeca- winkelinboedel, faillissementen, echtscheidingsconvenanten, contra-expertise;
g)    Veilinghuizen, Taxateurs:
       Taxaties voor collegae Taxateurs;
h)    Dranken detail- en groothandel.
       Taxatie drankenvoorraden bij bedrijfsovernames
       Taxatie en organoleptische analyse bij geschillen of afwijkingen in kwaliteit

Voordelen

-     Verslaglegging van een gerespecteerde taxateur met ruim 30 jaar ervaring, die

  • kennis heeft van de markt, prijzen en waarde definities
  • over een uitzonderlijk proefvermogen beschikt om de kwaliteit organoleptisch te beoordelen
  • goede ingangen heeft bij veilinghuizen en handelaren
  • kennis heeft van de wettelijke kaders
  • bij contra-expertise op het domein van gedistilleerd een zwaarwegend oordeel heeft.
  • Client krijgt direct inzicht in de werkelijke waarde.
  • Ons deskundigenoordeel is betrouwbaar en bindend.
  • Bij vooraf opgesteld deskundigenrapport wordt het indemniteitsbeginsel buiten beschouwing gelaten.
  • Eerste adviesgesprek is gratis